luni, 27 august 2012

DESPRE OMUL FRUMOS


Despre Omul frumos

   Nimic mai frumos şi demn, să mărturiseşti despre Ortodoxie şi despre Omul frumos. Maestrul Dan Puric, a dedicat o carte, intitulată exact "despre Omul frumos". La modă astăzi este individul autonomist, omul urât, omul de tip caricatură. Omul frumos nu prea este cool, omul frumos este om de omenie, este demn. Mântuitorul Iisus Hristos, arhetipul omului frumos, ne învaţă să trăim viaţa prin iubire, răbdare, smerenie, iertare şi jertfă. Crucea nu înseamnă doar suferinţă, crucea înseamnă şi demnitate. Omul frumos este sinonim cu omul ortodox. Societatea actuală "contrazice" orice adevăr că omul frumos există, nu-i doar piesă de muzeu, omul frumos ESTE. O singură apăsare pe butonul telecomenzii, ne introduce întro lume dementă, criminală, atee. Mass-media comercială (şi în mod special canalele de ştiri) promovează o "realitate" negativistă, teribilistă... "Realitatea" tv impune o "realitate" anti-creştină. Lumea TV, lumea virtuală prezintă o "realitate" anti-reală şi anti-OM. Omul frumos nu apare pe micile ecrane fiindcă este discret şi nu pune accent pe imagine, ci pe caracter, pe conştiinţă. E un mic-mare paradox să vorbeşti despre omul frumos întro lume urâtă. Totuşi, noi trebuie să luăm atitudini ortodoxe, şi să ne ferim de a generaliza. Frumuseţea este o enigmă, spune Dostoievski, aşa şi omul frumos poate fii o taină, o floare de colţ, însă este o prezenţă "ciudată" întro societate perfectă. Individul uman, pune accent pe superficialitate... supravieţuieşte mediocru şi zace-n subcultură. Divertismentul este o afacere profitabilă, şi sclavii fericiţi gustă din distracţie sub orice formă. Omul lumesc are text (spune C. Noica), adică, bani, casă, maşină... dar nu prea are context. Contextul reprezintă sufletul, credinţa, bucuria, pacea lăuntrică, liniştea spirituală. Devenirea întru fiinţă a devenit anti-fiinţă. Slavă Domnului, omul frumos nu a uitat de Dumnezeu, nu şi-a ucis fiinţa! Omul frumos nu are treabă cu a avea sau a fii (poţi fii şi greşit) ... omul frumos transfigurează totul prin a învia. Mântuirea e ţinta supremă a omului frumos. Vrei să fii om frumos? Întoarcerea la Hristos este calea...

27-08-2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu