luni, 27 august 2012

DESPRE OMUL FRUMOS


Despre Omul frumos

   Nimic mai frumos şi demn, să mărturiseşti despre Ortodoxie şi despre Omul frumos. Maestrul Dan Puric, a dedicat o carte, intitulată exact "despre Omul frumos". La modă astăzi este individul autonomist, omul urât, omul de tip caricatură. Omul frumos nu prea este cool, omul frumos este om de omenie, este demn. Mântuitorul Iisus Hristos, arhetipul omului frumos, ne învaţă să trăim viaţa prin iubire, răbdare, smerenie, iertare şi jertfă. Crucea nu înseamnă doar suferinţă, crucea înseamnă şi demnitate. Omul frumos este sinonim cu omul ortodox. Societatea actuală "contrazice" orice adevăr că omul frumos există, nu-i doar piesă de muzeu, omul frumos ESTE. O singură apăsare pe butonul telecomenzii, ne introduce întro lume dementă, criminală, atee. Mass-media comercială (şi în mod special canalele de ştiri) promovează o "realitate" negativistă, teribilistă... "Realitatea" tv impune o "realitate" anti-creştină. Lumea TV, lumea virtuală prezintă o "realitate" anti-reală şi anti-OM. Omul frumos nu apare pe micile ecrane fiindcă este discret şi nu pune accent pe imagine, ci pe caracter, pe conştiinţă. E un mic-mare paradox să vorbeşti despre omul frumos întro lume urâtă. Totuşi, noi trebuie să luăm atitudini ortodoxe, şi să ne ferim de a generaliza. Frumuseţea este o enigmă, spune Dostoievski, aşa şi omul frumos poate fii o taină, o floare de colţ, însă este o prezenţă "ciudată" întro societate perfectă. Individul uman, pune accent pe superficialitate... supravieţuieşte mediocru şi zace-n subcultură. Divertismentul este o afacere profitabilă, şi sclavii fericiţi gustă din distracţie sub orice formă. Omul lumesc are text (spune C. Noica), adică, bani, casă, maşină... dar nu prea are context. Contextul reprezintă sufletul, credinţa, bucuria, pacea lăuntrică, liniştea spirituală. Devenirea întru fiinţă a devenit anti-fiinţă. Slavă Domnului, omul frumos nu a uitat de Dumnezeu, nu şi-a ucis fiinţa! Omul frumos nu are treabă cu a avea sau a fii (poţi fii şi greşit) ... omul frumos transfigurează totul prin a învia. Mântuirea e ţinta supremă a omului frumos. Vrei să fii om frumos? Întoarcerea la Hristos este calea...

27-08-2012

duminică, 26 august 2012

Cuvinte catre tineri - Mihai Sarbulescu                                                 
Cuvinte către tineri

                                                    
                                                    Mihai Sârbulescu, Cunună   


Dragii mei tineri, voi sunteţi în floarea vârstei, trăiţi-vă tinereţea! E a voastră şi trebuie să o trăiţi până nu e prea târziu, dar în limitele decenţei şi ale cuviinţei. Nu vă imaginaţi cât de plăcut este să-ţi trăieşti tinereţea, fără ca mai târziu să-ţi fie ruşine sau să-ţi pară rău de faptele pe care le-ai făcut.

Dragii mei, păstraţi-vă sănătatea sufletului, cel puţin aşa cum ţineţi la sănătatea trupului! Învăţaţi-vă înainte de toate să aveţi spirit de discernământ, a deosebi între bine şi rău, între sănătos şi nesănătos, între folositor şi nefolositor. Este începutul înţelepciunii voastre de tineri! Este în firea lucrurilor ca tinerii să fie curioşi. Fiţi curioşi, cât se poate de curioşi în ştiinţa voastră, în setea voastră de carte, în setea voastră de educaţie, acolo unde îl trage pe fiecare inima! Dar nu lăsaţi curiozitatea voastră să umble acolo unde este primejdie, oricât ai fi de curios nu-ţi vei pune mâna într-un cuib de vipere.

La vârsta fragedă vă privesc anumite primejdii: lipsa de discernământ, curiozitatea nesăbuită, viciile care se infiltrează încetul cu încetul. Dragii mei, vine o vreme când începi să bagi de seamă că ai mers prea departe şi că trebuie să te opreşti, dar vreau să vă spun un singur lucru: din ce în ce mai mult se dau semnale în ţara noastră că tinerii încep să devină toxicomani, să devină consumatori de droguri. Ţineţi minte de la mine, din orice viciu, din orice patimă rea există o cale de întoarcere, dar în privinţa consumului de droguri nu există cale de întoarcere. Opriţi-vă curiozitatea la pragul acestui mare pericol al vieţii noastre sociale.

Este un îndemn pe care ni-l cer şi vremurile noastre de astăzi, în care în special tineretul este chemat la superficialitate, la frivolitate, la viaţa uşoară lipsită de preocupări stabile şi serioase. Se vorbeşte de un tineret debusolat, care nu are niciun fel de ideal, care nu poate să-şi facă un plan. Ei bine, scuturaţi-vă iubiţii mei tineri şi tinere! Scuturaţi-vă de această superficialitate şi comoditate a vieţii şi pătrundeţi în fiinţa voastră lăuntrică! Vă va prinde bine şi acum, vă va prinde bine mai cu seamă mai târziu.

Când vor veni bătrâneţile şi vă veţi simţi sfârşitul aproape şi veţi privi în urmă şi veţi constata că Dumnezeu va făcut viaţa cât pasul de o palmă şi că nu aţi realizat mare lucru în urma voastră. Dar dacă vă veţi cunoaşte fiinţa întreagă în adâncul ei, atunci vă veţi putea clădi o viaţă adevărată, solidă, rodnică şi atunci, către sfârşitul vieţii, vă veţi putea apropia, nu de neant, ci de Împărăţia lui Dumnezeu, cu gândul că v-aţi trăit cu adevărat viaţa care trebuia trăită şi care este una singură. Să vă pregătiţi pentru primirea Împărăţiei lui Dumnezeu, care este printre noi prin Biserica lui Hristos şi pe care o aşteptăm în viaţa veacului ce va să fie. Amin!

IPS Bartolomeu Anania

Ramona - Piatra Neamt

http://gand-ravasit.blogspot.ro/

Despre Ortodoxia Tinerilor


Despre Ortodoxia Tinerilor

   Întru Ortodoxie (după anumite prejudecăţi) tinerii sunt mai "vulnerabili", mai sensibili, mai greu de convins că Domnul Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Nu-i un secret, în unele Parohii, tinerii lipsesc cu desăvârşire. De ce nu merg tinerii la Biserică? Această întrebare e normal să ne-o punem toţi cei care suntem interesaţi de mântuirea neamului ortodox. Răspunsul diferă de la persoană la persoană, dar majoritatea spun în cor că nu au timp ... deci asta-i cauza, timpul. De îi certăm că stau ore-n şir pe Facebook, în cluburi de fitze şi discoteci... etc. , îi judecăm. Vrednicul de pomenire, scumpul Părinte Arsenie Papacioc, spune: "dacă bătrâneţea ar putea şi dacă tinereţea ar ştii" sau " avem nevoie de bătrâneţe (înţelepciune) la tinereţe şi de tinereţe (putere) la bătrâneţe". Lao Zi (gînditorul chinez) , mărturiseşte maestrul Dan Puric, se traduce la noi prin "adolescentul bătrân" sau "bătrânul adolescent". Despre mine îmi place să spun că sunt "copil-tânăr", chiar de este pleonasm... Astăzi, la Sf. Liturghie, s-a citit Evanghelia "tânărului bogat", care-L întreabă pe Domnul Hristos, ce să facă să moştenească Împărăţia Cerurilor, afirmând că păzeşte de mic, toate poruncile legii. Cunoaştem evenimentul, Domnul Hristos îi porunceşte "mergi, vinde toată averea ta şi dăo la săraci, căci vei avea comoară-n Ceruri", dar tânărul... a plecat întristat fiindcă avea multă avere de lepădat. Atunci , Domnul Hristos a mărturisit cuvintele: "mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât un bogat să moştenească Împărăţia Cerurilor". Bine, e delicat, e dificil cu cei bogaţi , însă nu-i imposibil să cucerească Raiul şi dânşii, căci Bunul Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevarului să vină. Tânărul este în mod special idealist, are forţă, are dor şi drag să facă multe. Literatura duhovnicească nu uită de "Tinerii noştri la Paris învaţă" (M. Eminescu). Recomand cu dragoste cărţile scrise pentru tineri: Despre probleme tinerilor (Danion Vasile), Tinerii şi sexualitatea (Danion Vasile), Tinerii pe calea întrebărilor (Laurenţiu Dumitru), Hristos şi tinerii (Laurenţiu Dumitru), Tinerii între cer şi pământ (Laurenţiu Dumitru), Tinerii vremurilor de pe urmă (Monahii John Marler şi Andrew Wermuth), Răspunsuri către tineri (Andrei Kuraev), Tinerii şi ispitele modernismului (Pr. Mihai Iosu & Pr. Constantin Necula) etc. Şi Maica Siluana Vlad, zice în conferinţa de la Alba Iulia (din data de 16 Aprilie 2005) "Bucurie, Iertare şi Dragoste" , că tânărul ar vrea să facă multul pe care-l cere tinereţea, dar fără Hristos nu putem face nimic. La tinereţe avem trebuinţă de Repere, de Modele. Creştinismul Răsăritean, nu ne lasă singuri din acest punct de vedere. Modelul Modelelor şi Reperul Absolut, este Domnul Iisus Hristos. Repere demne de urmat sunt Sfinţii Părinţi. Sf. Vasile cel Mare, în "Omilia către (despre) tineri" , ne ajută să lămurim viaţa între 20-35 ani, unde este încadrată psihologic tinereţea. Operele Sfinţilor Părinţi sunt AUR curat, şi la tinereţe şi la bătrâneţe. Ortodoxia Tinerilor este o comoară de mare preţ, dar nepreţuită cum se cuvine... Asociaţia Ortodoxia Tinerilor nu-i altceva decât o MINUNE demnă de valorile autentice ale frumosului popor român. Educaţia la tinereţe trebuie săvârşită bine, în duhul Bisericii. Viaţa tinerilor de nu este ancorată întru Credinţă, Nădejde şi DRAGOSTE, se pierde-n neant, în efemer, în desfrâu şi destrăbălare. Postmodernismul nu iartă pe nimeni, iar de-i eşti sclav, te vrăjeşte cu lucruri lumeşti şi prosteşti. Ortodoxia Tinerilor se implică, în ciuda tuturor curentelor ideologice. Ortodoxia Tinerilor ia atitudini fireşti, nu se manifestă doar în mediul virtual. La modă astăzi este nihilismul, însă Neamul Românesc, Familia Ortodoxă, Ortodoxia Tinerilor, trăieşte CREDINŢA (prin fapte, prin cuget şi prin atitudini). Ortodoxia Tinerilor este plină de ARMONIE şi FARMEC. "Ortodoxia este firea omului" (Pr. Rafail Noica) , deci Ortodoxia Tinerilor este ceva firesc întro lume super secularizată şi laicizată. Slavă Domnului, Ortodoxia nu doarme, cârcotaşii care o critică (absurd), nu privesc din interior, nu privesc realist. Credinţa dreaptă pune accent pe mântuire, pe iubire şi dăruire... lumea pune accent pe amăgire. Din păcate e greu, Ortodoxia Tinerilor luptă pentru Demnitate, pentru Dumnezeu, iar "Ortodoxia babelor" zace-n nepăsare şi neştiinţă. Eu păcătosul nu doresc "tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte" (basme), ci doresc sprijin (din toate punctele de vedere) pentru Ortodoxia Tinerilor. Să ne trăiască întru mulţi ani binecuvântaţi, fondatorii AOT! PACE şi BUCURIE! Doamne ajută!

25-08-2012

Chestionar de feedback AOT
  1. Cum vi s-au părut zilele petrecute împreună în tabără?
Doamne ajuta! Mie personal nu mi s-a parut ceva despre zilele ptrecute in tabara... ci sunt ferm convins ca a fost MINUNAT , si va multumesc din suflet pentru tot ce ati savarsit!!! Slava Bunului Dumnezeu ca ne-am adunat prin internet... cum spunea si Preacuviosul Parinte Teofan (responsabil cu muzeul) de la Sf. Manastire Punta, „uite ca internetul poate face si ceva bun...” AOT, adica Asociatia Ortodoxia Tinerilor este EXTRAORDINARA prin oamenii ce au fondat acest scump EVENIMENT... prin domnii Claudiu Balan (presedinte) si finul Dan (vicepresedinte) ... prin membrii, prin proiecte... prin tot ce desfasoara aceasta organizatie deosebita ... ce exista in sec. XXI si pentru mine este demna de ROMANIA PROFUNDA , propovaduita cu evlavie, cu caldura, cu demnitate de maestrul DAN PURIC , de marturistorii (celebrii eseisti) domnii OVIDIU HURDUZEU si MIRCEA PLATON. P.S. TABARA, AOT... este o MINUNE ... si dau SLAVA DOMNULUI HRISTOS pentru toate!!!
  1. Ce v-a displăcut și v-a creat disconfort în aceste zile?
Sincer, eu am niste mici probleme de sanatate si nu mi-a placut doar faptul ca nu a fost inclusa si mancarea in cadrul pensiunii unde am fost cazati... in rest, pt inceput e ok, o fost cat de cat bine. Nu pot sa fiu absurd, sa comentez... sa zic una si alta... fiindca e prima intalnire intru REAL... SLAVA DOMNULUI CA NE-AM VAZUT SI SUNTEM IMPREUNA!!! La urmatoarea intrunire va fii mai bine! Mereu e loc de mai bine!!! Frate Claudiu, stii ti-a zis si Bogdan, incearca sa fii mai concis, mai scurt intru discurs... eu te ascult non-stop, dar altii se cam plictiseau... gen fratele meu sau prietenul Cristinel... si era mult mai frumos daca mergeam pe cateheza, intrebari si raspunsuri...adica sa vorbim toti... nu toti odata... ci pe rand... sa purtam un DIALOG. Dar repet, e un inceput... si mai mult mi-a palcut decat displacut!!! Indiferent de cum m-am simtit, te-am ascultat si DA... imi e drag ca iei atitudini ortodoxe... N-AM NIMIC DE REPROSAT LA CEEA CE AI SPUS, DOAR CA TRE SA RESPECTI PUNCTELE DE VEDERE DIFERITE SI SA NE AJUTI SA NE LAMURIM!
  1. Ce v-a plăcut în mod special în aceste zile?
In mod special mi-a placut totul... aproape totul... e ceva de VIS acolo la Putna... ATI FOST FOARTE BINE ORGANIZATI ca pentru prima data. DOAMNE AJUTA pe VIITOR!
  1. Ce părere aveți de temele dezbătute în sesiunile de discuții
Temele merita 10 cu plus. Asa trebuie discutat pe sleau... insa sa nu ne abatem de la viziunea ortodoxa, cum ati facut dvs. PERFECT!!! Ati ales „subiecte fierbinti” si le-ati tratat cu maxima seriozitate. Felicitari fratilor! Draga Claudiu, te rog din suflet, alta data sa-l lasi si pe finul Dan sa vorbeasca mai mult, tu ca presedinte tre sa asculti... sa vorbesti mai mult prin fapte...
  1. Cum vi s-a părut locația aleasă pentru tabără?
Genial, Minunat... Divin... E un colt de rai. EU AM FOST ANUL TRECUT LA BISOCA, SI AM ZIS CA ESTE UN „RAI DE TAINA” ... PUTNA este o FLOARE DE COLT... insa sincer... am impresia ca vin prea multi turisti si prea putini pelerini adevarati. Locatia , chiar de e departe... ati aleso pe masura. Pentru Rugaciunile SF. CUVIOS DANIIL SIHASTRU si a SF. VOIEVOD STEFAN CEL MARE, pace si bucurie! FELICITARI!
  1. Cum vi s-a părut cazarea?
Superba. Lux. FOARTE BINE ALES LOCUL ... si pensiunea... Eu va admir enorm si va iubesc... scriu din iubire... cu durere si dragoste pentru omul contemporan. CINSTE pt „PENSIUNEA MADALINA” !
  1. Cât de pregătiți vi s-au părut moderatorii sesiunilor de discuții?

a) ne-pregătiți b) puțin pregătiți c) bine pregătiți d) foarte bine pregătiți
Aici raspund prin c) binte pregatiti... SMERENIE!!! J
  1. Pe o scară de la 1 la 10 dați o notă întregului eveniment: organizare, cazare, discuții, program, atmosferă, etc.
Fara doar si poate NOTA ZECE , ZECE CU FELICITARI, ZECE CU PLUS!!!

miercuri, 22 august 2012

Invitatie la poezie


Invitaţie la poezie

Revista noastră salută prima apariţie editorială a tânărului Dănuţ Belu. Ce e aşa special la Dănuţ? E un tip credincios, smerit şi cu mult bun simţ. Şi scrie poezii.
Caracteristici, care dacă ar fi să ne luăm după “intelighenţia” de la Bucureşti, au dispărut de la tânărul român. Şi totuşi, vrânceanul nostru e dovada că nu-i aşa.
Cartea în sine se numeşte “Incercări poetice”, iar eseistul Paul Krizner spune că ” La vârsta de 22 de ani pe care-i are tânărul poet, ne pune în față un volum care la prima vedere pare destul de simplu structurat iar dacă am simți în profunzime unele cugetări ne-am da seama cât de complicată poate fi viața la această vârstă mai ales dacă-ți propui să înmulțești talanții dați de Dumnezeu.
Pentru cei care încă nu au reușit să înțeleagă această carte de poezii îmi permit o parafrazare a unei geniale expresi a marelui istoric român Nicolae Iorga, nu există carte proastă ci doar persoane care n-o înțeleg”. Întreaga recenzie o puteţi citi aici.
Aşa că vă invităm să cumpăraţi această carte, din două motive: vă veţi îmbogăţi sufleteşte şi veţi recompensa un om bun.
Pentru a o comanda, îi puteţi scrie direct autorului pe adresa: Dănuţ Belu, comuna Urecheşti, Judeţul Vrancea sau pe beludanutz@yahoo.com.
Pe Dănuţ îl puteţi găsi inclusiv pe facebook:  http://www.facebook.com/danut.belu.3
Preţul cărţii: 10 lei.
 Fiţi demni!

luni, 6 august 2012

RECENZIE de PAUL KRIZNER

Încercări poetice de Dănut Belu Recenzie
Jurnal
În ultima vreme mi-a fost dat să recenzez numeroase cărți însă nu și poezie. Ca simplu cititor al unor versuri e mult mai ușor să spui ceva despre o carte însă ca un cunoscătoar în cele ale meșteșugului rimelor e de-a dreptul o provocare. Ca om de litere nu pot sa spun că nu mi-a fost greu să fac o prezentare a unui volum de poezii, ce pentru mine este o reală provocare din cel puțin două motive: primo poezia este asemeni poetului cum credea și Nichita Stănescu în lucrarea saAntimetafizăca în care sublinează că: un poet poate fi mai bun decât sine însuși sau mai slab decât sine însuși, de aceea nu cred într-o critică obiectivă atâta timp cât nu cunoști valoarea poeziei șisecondo să scri despre un volum de versuri ale unui tânăr ce trăiește sentimente nobile față de stările poetice cu care eram obișnuiți până nu de unăzi reptezintă incercarea intrării în viața acestuia.
Modestele mele cuvinte nu vin doar să încurajeze un talant al Domnului Hristos ci mai degrabă o curiozitate pentru cei care vor dori să citească aceste versuri pe care tânărul poet Dănuț Belu le-a scris dintr-o inimă curată.
Volulul de față întitulat cu smerenie Încercări poetice prezintă versuri elogiatoare față de unii mentori care i-au călăuzit viața într-un fel sau altul în arta poeziei cum ar fi Zorica Lațcu Teodosia, Dan Puric, Eminescu, Nichita Stănescu, Lucian Blaga etc., chiar autorul mărturisește căîntr-o lume plină de teorii erotice apar și eu smeritul, cu încercări poetice...
Pasiunea pentru poezie apare în Dănuț ca o flacără ce nu se stinge în ciuda încercărilor eșuate de a duce la bun sfârșit un vis ce ulterior a devenit realitate, el s-a năcut din poezie, s-a născut pentru poezie și trăiește fieecare clipă a vieții asemnei unui vers interminabil simțind în sufletul său multitudinea de stări adoleșcentine; cum ar fi amorul, dragostea, divinul, cunoasterea, convertirea pe care a dobândit-o prin poezie, suferință dar în același timp simte o repulsie față de gâdirea bacoviană cum însuși afirmă în Calea spre poezie...Mi-e frică de el de simbolism Fiindcă doresc să respir prin tradiționalism...
Ca orice tânăr dragostea este cea care pune stăpânire pe toți și mai cu seamă pe poeți, făcându-i asemeni semnelor de întrebare ce caută la nesfârșit răspunsul dureros dar pe care și-l asumă cu toată ființa, în acest contest Dănuț Belu se întreabă în poezia De ce...?De ce murim nemuritori? De ce trăim fără culori? De ce oare culoarea mea este numai dragostea? și totuși pentru o iubire, cred eu platonică, poetul riscă să cadă într-o alegere ce-l va duce spre suferință, spre dor cum frumos și plastic afirmă: De dragul morții aleg viața... de dragul dimineții aleg noaptea și speranța de dragul tău, iubita...aleg dorul.
Ceea ce mi s-a părut indetit într-un astfel de volum de versuri este faptul că în paginile sale sunt cuprise conversați personale ale poetului cu unele persoane ce pe bună dreptate îl încurajează și îl susțin în drumul pe care tocmai a debutat, conversați personale ce denotă aprecierile sincere și necondiționate.
Mai trebuie spus că problema secularizării lumii este des întâlnită în rândurile acestui volum iar autorul parcă își asumă suferința unei umanități profanate de atâtea sisteme și dureri ale urbiei de azi scoțând în evidență indiferentismul oamenilor: Văd oameni care nu văd că și dânșii trec pe lângă mine, conchide tânărul poet. Ca un incurabil visător, autorul încheie acest volum de versuri cu poezia Un vis ciudat cerând de la cititori iertare, făcând chiar penitență dorindu-și un debut mistic, tainic, de neînțeles de cei profani în domeniu.
La vârsta de 22 de ani pe care-i are tânărul poet, ne pune în față un volum care la prima vedere pare destul de simplu structurat iar dacă am simți în profunzime unele cugetări ne-am da seama cât de complicată poate fi viața la această vârstă mai ales dacă-ți propui să înmulțești talanții dați de Dumnezeu.
Pentru cei care încă nu au reușit să înțeleagă această carte de poezii îmi permit o parafrazare a unei geniale expresi a marelui istoric român Nicolae Iorga, nu există carte proastă ci doar persoane care n-o înțeleg.
Sincer mă bucur că am avut ocazia să lecutez aceste rânduri, iar în unele din ele pot spune cu mâna pe inimă, că m-am regăsit și mi-au stârnit nostalgii plăcute. Apreciem munca depusă de tânărul poet Dănuț Belu recomandând acest volum de debut cu speranța ca nu va fi ultimul ci dimpotrivă rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască har pentru a așterne nu doar în inimile multora, cuvinte frumoase ci și pe hârtie.
Carte frumoasă cintre cui te-a scris
eseist, prof Paul Krizner

Pe muntele vietii


Pe muntele vieţii

   Omul este un ansamblu de întrebări retorice, un ansamblu de contraziceri absurde, privind filosofic. Din punct de vedere ortodox, omul este o taină, tăinuită-n "orizontul Misterului" (L. Blaga) şi-n CER. Viziunea creştină nu este absolut incopatibilă cu viziunea filosofică (desigur mă refer la filosofia adevărată ce se traduce din greacă  iubirea de înţelepciune) , este puţin străină în funcţie de personalitatea, cultura şi gîndirea filosofului. Din persepectivă filosofică şi psihologică, omul se naşte, trăieşte... şi moare. Pe muntele vieţii, omul întâlneşte fel de fel de obstacole, de trasee care duc spre neant, spre râpă, spre o situaţie abruptă şi greu de trecut în spre mai sus. Omul credincios, ancorat întru Nădejde şi DRAGOSTE, tinde mereu spre Înălţimi (culmi) strălucitoare. Destinaţia fericită fiind Mântuirea prin Mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Omul-munte (tare ca o stâncă în faţa avalanşelor provocate de ispite diavoleşti, neprevăzut şi nenorociri... supus încercărilor) nu vede decât în Sus, Piscul. Cine coboară, cine se uită-n jos, ameţeşte şi înecându-se în hău, în Moarte tragică... cade spre abisul nefiinţei... cade spre anti-fiinţă. "Contradicţia" dintre Viaţă şi Moarte, Munte şi Mare, Credinţă şi Raţiune... nu are ROST când avem CONŞTIINŢA curată că ESENŢA Vieţii este DUMNEZEU. Filosofia este plină de idei frumoase (dar nu reprezintă FRUMOSUL) , de talent umanist... însă se pierde din cauza nihilismului. Credinţa, trăită autentic şi în duhul Bisericii Ortodoxe, niciodată nu cade, fiindcă se desfăşoară sub Har. Harul dă putere omului de a exista REAL (nu abstract) , în comuniune cu Dumnezeu. Omul natural, adoră Divinitatea în mod firesc. Religia nu este o "iluzie" precum afirma S. Freud, Religia este TOTUL pentru omul de OMENIE. Pe muntele Vieţii urci spre Bucurie veşnică. Calea, Adevărul şi Viaţa este Una singură - ORTODOXIA, cel are Cap pe Domnul Hristos. Fiul lui Dumnezeu a urcat pe Cruce, pe Golgota... noi urcăm spre DEMNITATE dacă ne răstignim patimile şi eul egoist. Iubirea este adevărul universal. Egoismul, egocentrismul nu este bun de nimic. Tre să depui efort pe muntele vieţii, şi să fii altruist. Înţelege omule drag, nu-ţi aparţin decât păcatele şi VOINŢA! Răsplata este în Ceruri, pe vârful muntelui nu te aşteaptă un premiu lumesc, nici bani, nici aur. Pe vârful OMUL (mai aproape de Cer) , de ai respectat traseele Bisericii Ortodoxe, te aşteaptă Veşnicia, Raiul cel mult dorit. Desăvârşirea pe Muntele Vieţii este posibilă prin RUGĂCIUNE, RĂBDARE şi SMERENIE. Pentru mine Muntele înseamnă să fii OM îndreptat spre Cel de Sus, spre Culmi înalte. Omul de câmpie se mulţumeşte cu "acum" şi "aici". Cultura lui "a avea" este cea mai importantă pentru el, însă să nu uităm acest aspect sănătos: LA MUNTE ESTE AERUL MAI TARE...

05-08-2012

Poetul si Realitatea


Poetul şi Realitatea

Mircea Cărtărescu spune că "poetul este femeie", eu mărturisesc că poetul este OM de Taină, OM de Suflet. Firea poetului este şi realistă, dar în special dânsul slujeşte Visul, Idealul, Credinţa, Romantismul, Iubirea... Ion Barbu, matematicianul poet, a demonstrat că omul raţional, poate avea o viziune poetică fără probleme. Poetul nu neagă Realitatea, poetul trăieşte întru realitatea tainei. Dorul şi Amorul, caracterizează cel mai bine poetul. ,,E uşor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune" (M. Eminescu). Se mai ţine cont de această afirmaţie eminesciană astăzi? Din păcate, nu. Poezia a devenit versificaţie simplistă şi abstractă, iar poetul se prostituează fără pic de ruşine. E urât a scrie astfel de versuri. E chiar PENIBIL. Degeaba prezinţi realitatea socială, politică şi culturală, dacă nu ai bun-simţ şi violezi POEZIA. Nu-i nicio diferenţă între manele şi versurile super postmoderniste, decât de nuanţă. Aceşti indivizi, care au pretenţia să fie denumiţi "poeţi naţionali", săvârşesc ceva extrem de josnic, fac băşcălie în versuri albe... Avem şi astăzi poeţi, dar nu prea avem POEZIE. Sunt câţiva în vârf, care merg pe comercial (şi au succes nemeritat) , însă sunt destui "anonimi" (care publică pe plan local) ce scriu poezie cu adevărat, scriu frumos. De ce nu vor să se afirme precum postmoderniştii? Fiindcă au DEMINITATE şi SMERENIE. Eu păcătosul am îndrăznit să ies în public cu un debut de "încercări poetice" , selectate foarte drastic, din 2007 până-n 2012. O sută de poezioare ortodoxe, de tip mărturisire, poezioare ce doresc să fie citite şi înţelese, de copii, tineri, adulţi şi bătrâni. Nu am scris pentru un grup, un cerc excusivist, ci am scris pentru oameni de toate categoriile. Fiecare are dreptul să aibă acces la POEZIE. Poezia sfidează realitatea. Poezia se ascunde de realitate prin metafore şi figuri de stil. Nu, poezia este o realitate sensibilă. Prin poezie omul ia atitudini cereşti, îngereşti, dumnezeieşti. Desigur, dacă poezia e scrisă sub Har, dacă nu poezia respectivă devine "poezie" fără POEZIE, devine chiar erezie şi fantezie. Realitatea poeziei este tainică. Taina nu trebuie testată ştiinţific, taina se trăieşte întru fiinţă. Poezia adevărată e scrisă din inimă şi se citeşte cu inima. Poezia este inima poetului pictată în versuri. Fără poeziee secetă în fiinţa umană. Poezia este izvorul sensibilităţii şi al sentimentelor tainice. Poezia este artă clădită pe emoţii, spirit, armonie, lacrimi şi suspine lăuntrice. Poezia este un tatuaj sufletesc. Mulţi vor să iasă în evidenţă prin tatuaje, prin maşini luxoase, prin haine de firmă, prin troiţe (ridicate din mândrie nebună) , prin case mari etc. Eu n-am publicat cartea ca să ies în faţă, să vorbească lumea de mine. Eu am publicat pentru Domnul Hristos, pentru mărturisire. Poezia-mărturisitoare, slujeşte Ortodoxia, Românismul şi pre Omul frumos. Am plătit 1 700 de RON , ca să-l mărturisesc pe Eminescu (prin Glossă), la cei (prietenii) care n-au citit o carte în viaţa lor. Nu mă laud acum, vă spun că am îndrăznit pentru Domnul Hristos, şi nu mă interesează banii (sau câştigul) , vreau doar să alin DORUL de tata prin POEZIE. Cine mă judecă, cine mă vede altfel e liber să vorbească orice şi oricum, dar să ştie că n-am nevoie de critici răutăcioase, am nevoie de sprijin şi de încurajare. Suntem diferiţi, e normal să existe şi persoane care nu-s de acord cu mine, cu gestul meu de mărturisire poetică. Sper să respect şi părerile contra! Nu doresc să intru în polemici, să deranjez pe cineva anume, însă pentru Domnul Hristos nu fac niciun compromis Dacă găseam un sponsor (o finanţare) la carte, toate cele 300 de exemplare (fără 8, oprite la editură), le dădeam de pomană, GRATIS. Recunosc, mă gândesc să-mi fac totuşi un nume, cât de cât, măcar aici prin VRANCEA, ca să nu mă mai  complic cu a doua carte. Am început prin poezie, în dulcele stil clasic, următoarea etapă este jurnalul. Am o nebunie, nu pot să mă stăpânesc, doresc să mărturisesc. Cărţile de început, caut să nu depăşească 150 pagini, poate sub 100, ar fii minunat. Poezia se citeşte uşor, dar se scrie cu durere şi dragoste. Restul e tăcere...
                            Doamne ajută!

31-07-2012

Cine are dreptate despre Mircea Eliade?


Cine are dreptate despre Mircea Eliade?
   Eu nu caut adevărul despre Mircea Eliade, eu caut doar să lămuresc nişte lucruri. În cartea ”Hristos şi tinerii” de Laurenţiu Dumitru, s-a scris un articol cam ”dur” despre marele nostru savant M. Eliade, pe care eu îl admir precum Petre Ţuţea şi Monahul Nicolae Steinhardt. Nu doresc să-mi expun o părere personală fiindcă n-am citit opera integrală şi nu-s ”eliadist”, pasionat de Eliade peste măsură. Îmi este drag dar nu ştiu exact cui să-i dau dreptate. Mă cert cu prietenul meu Vali M. pe această temă, M. Eliade este acuzat de pornografie şi ”contestat” de Nichifor Crainic şi Dan Ciachir, în articolul (Pansexualismul la Mircea Eliade / Cum se naşte un articol sau Despre erudiţie şi bordel, pag. 57, ed. Egumeniţa, Galaţi 2005) publicat în cartea lui Laurenţiu Dumitru. De ce să ”ucidem” o taină? De ce să-l ”ucidem” pe M. Eliade? Probabil, iubitorii de Eliade, pun şi această întrebare retorică. Cu ce a greşit Eliade? Cine are dreptate până la urmă despre Eliade? Mă cert şi cu o prietenă tot din cauza aceasta. Dânsa a interpretat că şi eu sunt contra lui Eliade. Nu, eu doar am citit ce s-a scris în articolul respectiv. Vroiam să reproduc tot articolul, însă am să postez aici comentariile, criticile lui Nichifor Crainic. Admiratorii lui Eliade spun astfel: ca să vorbeşti despre Eliade, tre să ajungi la valoarea lui, altfel tot ce spui sunt nişte aberaţii. Oare, aşa să fie? Înseamnă că de vorbim despre Dumnezeu suntem ”tâmpiţi”, fiindcă nimeni nu este Dumnezeu ca să vorbească despre Dânsul, dar totuşi se vorbeşte... frumos şi urât, deci... vrăjeala asta că nu poţi vorbii (critic) despre o personaliate neavând valoarea sa, cade din start. Nici Nichifor Crainic nu a fost un ”tiriplici”, îmi permiteţi să vă aduc la cunoştinţă umila lui părere? Toţi avem păreri de la o vreme. Mâine-poimâine spunem că şi Hristos a avut păreri, şi M. Eminescu a avut păreri... din păcate părerea este de bodegă. Domnul Hristos a luat atitudini minunate, a săvârşit o TAINĂ divino-umană, demnă doar de Fiul lui Dumnezeu. M. Eminescu a luat atitudini poetice şi profund româneşti, nu a avut păreri, păreri are omul mediocru, individul manelist şi otevist. În continuare să vedem ce spune Nichifor Crainic despre savantul M. Eliade şi apoi tragem concluziile.
Din cartea Hristos şi tinerii, articolul Teologia ortodoxă şi Mircea Eliade (pag. 60-62) :
[...] În Biserica noastră, după câte ştim, singurul teolog care critică virulent opera marelui savant este Nichifor Crainic. […] Nichifor Crainic despre Eliade: ,,erudit în obscurităţile sibiline din descântecele tuturor babelor de pe glob”, ,,satelit al lui Nae Ionescu, astru fără lumină proprie”,  ,,sexolog maniac” , ,,pornograf maniac”. Acelaşi Nichifor Crainic afirmă despre Eliade: ,,M.E. nu are nici un aport personal. El e o prodicioasă apariţie livrescă. A devorat tot ce a găsit prin biblioteci despre superstiţiile omenirii primitive şi acest conglomerat îl trece în cărţi proprii care fie se numesc Istoria religiilor, Yoga, Mitul eternei reîntoarceri sau Făurari şi alchimişti (aceasta din urmă lucrare având în ediţiile  franceză şi engleză ilustraţii cu stranii reproduceri pornografice scoase din alchimia medievală); toate au acelaşi conţinut acumulat şi interpretat cu o perseverenţă demonic în sensul unui sexualism universal. M.E. e un sexolog maniac. Maniac fiindcă este obsedat de una şi aceeaşi temă, fortifică mereu aberaţii culese din superstiţiile preistorice ale omenirii, pentru a clădi pe temeiul lor o vedenie pansexuală a universului. Aderând la această vedenie, el refuză să o numească primitivă, calificând-o mai prestigious cu termenul de arhaică.” (Nichifor Crainic în Dosarul Eliade VI, p. 40) În acelaşi articol Nichifor Crainic spune: ,,Pentru a demonstra această teză… (anume că universal e rodul unui pansexualism, -freudism înainte de Freud- , care se refelectă ca arhetip cosmogonic în pansexualismul terestru) Mircea Eliade îngrămădeşte cu o erudiţie mai mult decât normal toate aberaţiile erotomaniei culese din cărţile care vorbesc despre praticile şi riturile obscene chineze, hinduse, arabe, egiptene, eline şi medieval-europene, înşirate în milionimi de citate.” Marele nostru teolog e oripilat şi de studiul compilat despre yoga hindusă unde ,,e un capitol uluitor de detalii scabroase, în care cu o plăcere nestăpânită, dă lista numelor proprii în toate dialectele orientale ale organelor şi acţiunilor erotice natural şi mai ales contra firii… această nomenclatură anatomică de dicţionar obscene nu dovedeşte decât gustul morbid al autorului.” De altfel debutul literar al lui Eliade e un faimos eseu, ,,o confesiune sexual de un cinism dezgustător”, e vorba de ,,Litanii pentru fecioară” (martie 1928) , urmat de ,,Glorii pentru mascul” (aprilie 1928) apărute la Pământul din Botoşani şi reproduce sub titlul generic ,,Apologia virilităţii” în volumul omagial Eliadiana, Polirom, pp. 9-11 .
Eu nu-l judec pe M. Eliade, a fost şi el om, numai că nu mă raportez la el ca la ceva absolut, ca fanii lui. Trebuie pus accent pe faptul că a fost savant, nu sfânt. Am zis că a fost umanist (ceea ce este un adevăr incontestabil, dovedit cu “n” argumente) , iar prietena mea S. , s-a supărat şi întro polemică la telefon, unde ne-am jignit reciproc (prin aluzii sau direct) , l-a făcut imbecil pe autorul cărţii “Hristos şi tinerii”, că şi-a permis să-l “denigreze” pe Mircea Eliade, etc. Nu se poate întru polemici ortodoxe, fără jignire? E absurd ca şi credincioşi să avem idoli dintre marile personalităţi sau atunci când cineva nu-i pro M. Eliade, să-l facem imbecil sau în alt fel. Pe prietenul meu Vali M. (foarte împătimit de savantul şi scriitorul Mircea Eliade) , l-a deranjat afirmaţiile lui Dan Ciachir faţă de autorul Istoriei religiilor (Tratatul de istorie al religiilor, Nuntă în cer, Insula lui Euthanasius … sunt cărţi pe care le-am citit şi eu) , nu-mi amintesc dacă i-am arătat ce spune şi Nichifor Crainic, însă mă lovesc de “nu mă interesează” … Când e ceva unde eşti prins şi nu ai ce spune, nu ai replică, te scoţi frumos, elegant şi simplu cu nu mă interesează. În fine, nu avem dreptul să îngrădim libertatea omului, fiecare cu gusturile lui, însă una-i să admiri un autor şi alta-i să-l divinizezi. Să vedem acum ce spune Petre Ţuţea despre Mircea Eliade (în cartea intitiulată astfel, carte pe care am citito şi recitito…) , ,,Mircea Eliade trebuie gândit în triunghiul: Dumnezeu, om şi natură, în care domină  Sacrul, adică realul atotcuprinzător, cauza unică a tuturor lucrurilor.”,,Sacrul lui Mircea Eliade este o fereastră deschisă spre Absolut, pentru acest animal raţional, bolnav şi muritor sau depravat a cărui lume este când veselă, când tristă, ca-n Glossa lui Eminescu.” (pag. 53, Petre Ţuţea – Mircea Eliade, ed. EIKON) ,,Mircea Eliade este atitudinal întreg, în toată opera lui. Psihologic întemeiat, mai ales prin conştiinţa teoretică. Aşa întâlnim misticul, miticul, magical şi raţionalul. În actualitatea lui modern, acest gânditor artist proiectează peste timp viziunea mistică a unui prezent pur în sensul eternităţii gortheene.” (Petre Ţuţea) Pentru a ne lămurii cât de cât, e corect să citim N. Steinhardt , articolul din cartea MONOLOGUL POLIFONIC, intitulat MIRCEA ELIADE: CUM ÎL VĂD, aflat la pagina 33, editura DACIA. De ce am ales să încep cu criticile lui Nichifor Crainic? Aşa putem înţelege ce diferenţă mare este între oameni, mai ales oamenii de cultură. Pe ce poziţie mă situez eu acum, am zis că merg pe mâna lui Petre Ţuţea şi a lui N. Steinhardt, deci concluziile vă las să le trageţi dvs. , însă vă implor să nu mă acuzaţi că-s anti-Eliade. Eu pe M. Eliade îl cunosc din prefaţa broşurii OMENIA ŞI FRUMUSEŢEA CEA DINTÂI de GEORGE RACOVEANU, nu din cartea lui Laurenţiu Dumitru. Cine are până la urmă dreptate, Dumnezeu ştie. Eu rămân ce-am fost, orthodox-român şi nebun pentru Hristos, restul e tăcere şi durere.
19/20 - 07 - 2012


vineri, 3 august 2012

"Izbavirea" prin bani


"Izbăvirea" prin bani

Singura şansă să scăpăm de toate problemele e să câştigăm la loto, spunea un prieten fratelui meu. Deci, "izbăvirea" prin bani. Dorinţa de a câştiga bani nemunciţi este lipsită de cinste şi onoare. Omul materialist uită de suflet, de Dumnezeu, de omenie... şi fiind subjugat idolului său preferat - Banul, devine un avar (mai avar decât Avarul de Moliere) , un nihilist, un individ autonom. "Toate pleacă de la bani..." Nu, greşit, toate pleacă de la suflet, de la om. Te cutremură mărturisirea Domnului Iisus Hristos din Sf. Evanghelie, cu bogatul, zicând: ,,mai lesne este să intre o cămilă prin urechile acului, decât un bogat în Împărăţia Cerului." Acum nu trebuie să tălmăcim aiurea, să interpretăm precum sectanţii, să tragem concluzii de genul: că bogatul este incompatibil cu Raiul, că pentru el nu există nădejde de mântuire. Niciodată nu-i acceptată o asemenea bazaconie în Ortodoxie. Cuvintele Domnului Hristos, tre să fie înţelese astfel: că este greu să moşteneşti Împărăţia Cerurilor fiind bogat, însă nu avem voie să uităm că Dumnezeu vrea tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa Adevărului să vină. Sunt bogaţi mai credincioşi decât săracii. Sărăcia nu-i o virtute, şi nici bogăţia nu-i o valoare intangibilă. Ceea ce doresc aici să scot în evidenţă, să lămuresc, este faptul că prea mulţi oameni aşteaptă "izbăvirea" prin bani. Dacă au bani mulţi consideră că au absolut tot ce le trebuie. Banii nu aduc fericirea dar nici fără ei nu e bine. Nu e firesc ca totul să se rezume la bani. Banul a devenit un scop. Banul este ochiul dracului, pentru mine n-are relevanţă această vorbă populară. Banii nu fac nici două parale, este titlul unui roman. Eu păcătosul, scriu din suflet nu pentru bani. Ştim prea bine cum arată o scriere comercială, pentru bani. Vă rog să mă iertaţi că sunt "trist" când scriu, scriu cu durere şi dragoste pentru omul contemporan. Să vă povestesc o fază pseudocomică, care duce puţin spre umor. La mine la poartă, Duminică dupămasă, vine nea Emil (beat criţă). Eu eram de vorbă cu un prieten, dar ne-am oprit din discuţia noastră să-l ascultăm pe nea Emil. Pe drum trece nea Vasile (un vecin de-al meu) şi nea Emil îi cere o ţigară.
- Băi Emile, dar tu nu ştii că nu mai fumez de două luni!? În fine, nu ne interesează (nefumători fiind) pofta după tutun. Nea Vasile, îl întreabă pe nea Emil: Emile, dar de ce eşti supărat?
- Bre, nea Vasile, bre... bre eşti ca tatăl meu (acest nea Emil e fonfăit, imaginaţi-vă cum vorbeşte un om pe nas şi beat) , bre... te întreb şi eu ceva... bre... de ce e omul supărat?
- Pentru că n-are bani.
- Ce bre, cum... n-am eu bani... bre nea Vasile, vrei bani... bre... acuma-ţi aduc bani, te-ngrop în bani, bre îţi aduc 5 milioane, mă duc la maarket şi-ţi aduc câţi bani vrei matale.
La prima vedere e de râs, însă mai mult e de plâns un asemenea om, care nu-i supărat că nu are bani, e supărat de altceva. Doar Bunul Dumnezeu ştie ce-i în inima omului. Ce rost are să avem banii lui Bill Gates, dacă nu avem sănătate? Ce rost are să avem banii lui Gigi Becali dacă nu avem fericire? Ce rost are să avem bani, dacă nu avem minte. ,,Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?" Posmodernismul este ahtiat după TBC )Tehnologie, Bani, Confort) , dar nu face nimic dacă-L ignoră pe Dumnezeu. "Nihil sine Deo!" Omul recent este un cascador amator, care joacă în propriul film (filmul vieţii) , dar nu film artistic, ci film de duzină. Omul recent este o caricatură a omului frumos. "Izbăvirea" prin bani în mentalitatea postmodernistă este posibilă. În gîndirea şi-n  viziunea ortodoxă, Izbăvirea este ancorată numai şi numai în Domnul Hristos. Domnul Hristos nu este o Idee, un Mit, un Simbol, un simplu Personaj istoric. Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană din Sf. Treime. Domnul Hristos este un PARADOX revelat întru Credinţă, Nădejde şi DRAGOSTE, şi nu orice fel de dragoste, ci dragoste jertfelnică, dragoste pe cruce. Nu pentru bani s-a Răstignit Domnul Hristos, ci pentru Mântuirea noastră. Nicio izbăvire lumească sau trupească (prin nud, prin virtual, prin bani...) nu este izbăvire mântuitoare. Izbăvirea prin aceste surogate este amăgire şi iar amăgire. Să ascultăm de glasul Sf. Evanghelii, nu de glasul veacului acesta! Să ascultăm de Domnul Hristos, căci Dânsul ne îndeamnă: "Îndrăzniţi, eu am biruit lumea!"

18-07-2012

Semn de carte


Semn de carte

Vreau să fiu
un smerit semn de carte
pentru fraţi, surori...
şi prieteni

Să le mărturisesc
Calea, Adevărul şi Viaţa
să le recomand
cărţi mântuitoare
de suflet

Vreau să fiu
un om 
care luptă
pentru OMENIE

Nu vreau să
ajung prea departe
credeţi-mă pe cuvânt
vreau să fiu
semn de carte

31-07-2012

"Izbavirea" prin virtual


"Izbăvirea" prin virtual

   Întru mediul virtual orice este posibil, în realitate (din păcate) totul este imposibil. Vrem o ţară ca afară, vrem "izbăvirea" , dar nu real ci virtual. Nimic prin real ci doar prin intermediul virtualului. Există fericire, iubire, dor, sentimente, suflet în spaţiul virtual? Nu prea cred că există. Poate în domeniul spiritual (dacă suntem sinceri) , însă prin virtual nu se transmite nimic concret, decât nişte idei, informaţii, poze, vorbe... Cu toate că se poate lucra şi prin internet, prin virtual la anumite proiecte, însă nu-i aceeaşi chestiune cu realitatea, când te implici în ceva la modul real, nu abstract, nu poetic, nu filosofic... ci pur şi simplu REAL. Nu există spovedanie prin virtual, aşa nici "izbăvire" nu găsesc prin virtual. Totuşi de ce apelăm la această iluzie? De ce ne amăgim că putem schimba lumea după net (stând comod pe net) , prin virtual? De ce facem revoluţii prin virtual şi-n realitate suntem  nişte mieluşei, nişte oameni care le e frică şi de umbra lor? Nu-s de acord cu aceste atitudini prin virtual. Nu-s împotrivă, doar că e mai corect să încercăm vindecarea, izbăvirea, renaşterea, convertirea poporului român prin REAL, să avem un IDEAL prin REAL, nu prin virtual. De ce nu se face sex prin telepatie? De ce nu se gândeşte, mănâncă, spală, bea... virtual? Hai să transpunem viaţa întru virtual, dacă tot ne place să trăim în acest spaţiu fictiv şi plin de impresii aberante? Un om e cât pe ce să se înece, cum îl salvăm?Virtual sau real? Practic, dacă ştim bine să înotăm, tre să-l ajutăm fizic nu metafizic, sau să ne imaginăm cum îl scoatem viu din apă. Mi se pare (aici nu vreau să trag concluzii) că prea exagerăm cu mediul virtual, dar asta-i lumea în care supravieţuim, totul se desfăşoară pe internet, acolo se discută şi se fac tranzacţii de miliarde. În realitate nimic nu mai e real. Şi realitatea a devenit ficţiune. În ziua de azi  nu mai eşti sigur de realitate, de existenţa ta adevărată. Şi o donaţie printr-un ONG sau cont bancar e bună, dar altceva e să mergi tu personal să dăruieşti, să vezi, să pipăi şi să urlii ESTE. Omul virtual, internaut... nu-i de condamnat, se adaptează cu progresul şi trăieşte în pas cu moda, însă e normal să nu-şi piardă demnitatea şi să aibă discernământ. Ştiinţa a avansat enorm, conştiinţa este tot conştiinţă, indiferent de evoluţia tehnologiei. Cine are conştiinţă şi ascultă glasul conştiinţei, are nădejde de mântuire. Mediul virtual nu trebuie să-ţi ocupe tot timpul, să-ţi răpească viaţa, din nefericire realitatea virtuală e alta, suntem sclavi. În principal suntem sclavii banilor, apoi suntem sclavi prin internet, prin tv, prin jocuri de noroc, prin orice înseamnă tehnică ultra. Virtualul provoacă depedenţă, dependenţa provoacă pierdere de timp şi pierderea de timp provoacă o depresie absurdă. Nouă ni se pare ok să stăm ore-n şir pe internet (mai nou pe Facebook) , dar nu-i chiar aşa ok. Timpul este o creaţie dumnezeiască de mare preţ, cum putem să fim atât de ignoranţi, indiferenţi, nepăsători... încât să ne jucăm cu timpul vieţii noastre. "Izbăvirea" prin virtual, e o pierdere de timp inutilă, o utopie stupidă. Izbăvirea de patimi nu se poate realiza decât fiinţial, întru fiinţă, nu întru virtual. Are şi virtualul rostul lui, dar esenţială rămâne REALITATEA.

17-07-2012