duminică, 26 august 2012

Despre Ortodoxia Tinerilor


Despre Ortodoxia Tinerilor

   Întru Ortodoxie (după anumite prejudecăţi) tinerii sunt mai "vulnerabili", mai sensibili, mai greu de convins că Domnul Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Nu-i un secret, în unele Parohii, tinerii lipsesc cu desăvârşire. De ce nu merg tinerii la Biserică? Această întrebare e normal să ne-o punem toţi cei care suntem interesaţi de mântuirea neamului ortodox. Răspunsul diferă de la persoană la persoană, dar majoritatea spun în cor că nu au timp ... deci asta-i cauza, timpul. De îi certăm că stau ore-n şir pe Facebook, în cluburi de fitze şi discoteci... etc. , îi judecăm. Vrednicul de pomenire, scumpul Părinte Arsenie Papacioc, spune: "dacă bătrâneţea ar putea şi dacă tinereţea ar ştii" sau " avem nevoie de bătrâneţe (înţelepciune) la tinereţe şi de tinereţe (putere) la bătrâneţe". Lao Zi (gînditorul chinez) , mărturiseşte maestrul Dan Puric, se traduce la noi prin "adolescentul bătrân" sau "bătrânul adolescent". Despre mine îmi place să spun că sunt "copil-tânăr", chiar de este pleonasm... Astăzi, la Sf. Liturghie, s-a citit Evanghelia "tânărului bogat", care-L întreabă pe Domnul Hristos, ce să facă să moştenească Împărăţia Cerurilor, afirmând că păzeşte de mic, toate poruncile legii. Cunoaştem evenimentul, Domnul Hristos îi porunceşte "mergi, vinde toată averea ta şi dăo la săraci, căci vei avea comoară-n Ceruri", dar tânărul... a plecat întristat fiindcă avea multă avere de lepădat. Atunci , Domnul Hristos a mărturisit cuvintele: "mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât un bogat să moştenească Împărăţia Cerurilor". Bine, e delicat, e dificil cu cei bogaţi , însă nu-i imposibil să cucerească Raiul şi dânşii, căci Bunul Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevarului să vină. Tânărul este în mod special idealist, are forţă, are dor şi drag să facă multe. Literatura duhovnicească nu uită de "Tinerii noştri la Paris învaţă" (M. Eminescu). Recomand cu dragoste cărţile scrise pentru tineri: Despre probleme tinerilor (Danion Vasile), Tinerii şi sexualitatea (Danion Vasile), Tinerii pe calea întrebărilor (Laurenţiu Dumitru), Hristos şi tinerii (Laurenţiu Dumitru), Tinerii între cer şi pământ (Laurenţiu Dumitru), Tinerii vremurilor de pe urmă (Monahii John Marler şi Andrew Wermuth), Răspunsuri către tineri (Andrei Kuraev), Tinerii şi ispitele modernismului (Pr. Mihai Iosu & Pr. Constantin Necula) etc. Şi Maica Siluana Vlad, zice în conferinţa de la Alba Iulia (din data de 16 Aprilie 2005) "Bucurie, Iertare şi Dragoste" , că tânărul ar vrea să facă multul pe care-l cere tinereţea, dar fără Hristos nu putem face nimic. La tinereţe avem trebuinţă de Repere, de Modele. Creştinismul Răsăritean, nu ne lasă singuri din acest punct de vedere. Modelul Modelelor şi Reperul Absolut, este Domnul Iisus Hristos. Repere demne de urmat sunt Sfinţii Părinţi. Sf. Vasile cel Mare, în "Omilia către (despre) tineri" , ne ajută să lămurim viaţa între 20-35 ani, unde este încadrată psihologic tinereţea. Operele Sfinţilor Părinţi sunt AUR curat, şi la tinereţe şi la bătrâneţe. Ortodoxia Tinerilor este o comoară de mare preţ, dar nepreţuită cum se cuvine... Asociaţia Ortodoxia Tinerilor nu-i altceva decât o MINUNE demnă de valorile autentice ale frumosului popor român. Educaţia la tinereţe trebuie săvârşită bine, în duhul Bisericii. Viaţa tinerilor de nu este ancorată întru Credinţă, Nădejde şi DRAGOSTE, se pierde-n neant, în efemer, în desfrâu şi destrăbălare. Postmodernismul nu iartă pe nimeni, iar de-i eşti sclav, te vrăjeşte cu lucruri lumeşti şi prosteşti. Ortodoxia Tinerilor se implică, în ciuda tuturor curentelor ideologice. Ortodoxia Tinerilor ia atitudini fireşti, nu se manifestă doar în mediul virtual. La modă astăzi este nihilismul, însă Neamul Românesc, Familia Ortodoxă, Ortodoxia Tinerilor, trăieşte CREDINŢA (prin fapte, prin cuget şi prin atitudini). Ortodoxia Tinerilor este plină de ARMONIE şi FARMEC. "Ortodoxia este firea omului" (Pr. Rafail Noica) , deci Ortodoxia Tinerilor este ceva firesc întro lume super secularizată şi laicizată. Slavă Domnului, Ortodoxia nu doarme, cârcotaşii care o critică (absurd), nu privesc din interior, nu privesc realist. Credinţa dreaptă pune accent pe mântuire, pe iubire şi dăruire... lumea pune accent pe amăgire. Din păcate e greu, Ortodoxia Tinerilor luptă pentru Demnitate, pentru Dumnezeu, iar "Ortodoxia babelor" zace-n nepăsare şi neştiinţă. Eu păcătosul nu doresc "tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte" (basme), ci doresc sprijin (din toate punctele de vedere) pentru Ortodoxia Tinerilor. Să ne trăiască întru mulţi ani binecuvântaţi, fondatorii AOT! PACE şi BUCURIE! Doamne ajută!

25-08-2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu